Siloreiniging

SILOREINIGING

Voorbeeld van buitenreiniging

Silo's reinigen: waarom?

 

Vermijden van insecten

 

Restanten van product in silo's kan er snel voor zorgen dat insecten zich in de silo gaan vestigen. Dit kan mogelijk resulteren in schimmels of andere infecties, wat uiteraard af te raden en mogelijk zelfs gevaarlijk kan zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACCP

 

Het regelmatig reinigen van silo's zorgt dat je in orde bent voor HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Wij bieden in ieder geval een attest aan na reiniging, wat aantoont dat er conform de voedselveiligheid wordt gewerkt.

 

Meer info is te vinden op

 

Aspecten van reiniging

 

Loskappen van vastzittend materiaal

 

Vaak is er sprake van aangekoekt of vastzittend product aan de binnenkant van een silo, waardoor er geen goede uitvoer meer mogelijk is. Wij zijn in staat om dit ingehard materiaal te verwijderen door dit los te kappen van de binnenzijde. Dit gebeurt meestal alvorens naar verdere reinigingsmethodes over te gaan.

 

3 soorten reiniging

  • Droog reinigen: door middel van onder andere borstels
  • Reinigen met koud water
  • Reinigen met warm water

De combinatie of keuze voor de verschillende soorten is uiteraard afhankelijk van de situatie per specifieke silo. Het reinigen kan overigens zowel langs de binnen- als de buitenzijde gebeuren. Meestal is het aan te raden om simpelweg de hele silo aan een reiniging te onderwerpen.

 

Verwerking van restproduct

Wij werken steeds met respect voor de natuur. Al het restproduct dat bij de reinigingswerken uit de silo wordt gehaald zal door ons verwerkt worden. Hetzelfde geldt overigens ook voor de gebruikte reinigingsproducten.

Voorbeeld van binnenreiniging

Kris Beunen

Remerstraat 50b, 3128 Baal-Tremelo

Bel:

0496 98 58 38

Email:

silo-reinigingbeunen@outlook.com